Navigate Up
Sign In

Ikompli l-investiment dirett fl-istudenti u l-edukaturi

Reference Number: PR221241, Press Release Issue Date: Sep 26, 2022
 
 ​image 1.jpg

​​
Wieħed mis-setturi li qed jingħataw prijorità mill-Gvern huwa bla dubju s-settur edukattiv, li fih qed isir investiment bla preċedent fejn tidħol infrastruttura edukattiva.

Mill-2013 sas-sena li għaddiet tlestew 35 proġett maġġuri b’investiment ta’ €84,800,000 filwaqt li hemm xogħol kurrenti maġġuri li qed isir b’investiment ta’ €135,850,000 – total ta’ €220,650,000 ta’ investiment dirett f’uliedna u l-edukaturi tagħna.

“Ix-xogħol li għaddej huwa mmirat biex it-tfal tagħna jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fl-aħjar ambjent edukattiv possibbli, filwaqt li l-edukaturi wkoll ikollhom l-aqwa ambjent fejn jagħtu t-tagħlim lil uiedna,” qal il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima.

image 2.jpg

Il-Ministru Grima kien qed jitkellem waqt żjara li saret fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Tarxien, fejn sar proġett ta’ tisbiħ li huwa wkoll konness ma’ proġett ieħor li se jitwettaq, il-proġett ta’ tkabbir u tisbiħ estensiv fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Għaxaq b’investiment ta’ €4 miljun għall-immodernizzar u estensjoni tal-iskola kollha.

“Fix-xogħol infrastrutturali li nagħmlu dejjem inżommu f’moħħna s-saħħa u s-sigurtà tat-tfal u ta’ dawk kollha li jaħdmu fl-iskola. Kien għalhekk li l-FTS, flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, ħadet id-deċiżjoni li b’mod temporanju tmexxi l-operat tal-iskola ta’ Ħal Għaxaq għal żewġ skejjel oħrajn,” spjega l-Ministru Grima.

Għalhekk madwar 268 tifel u tifla li jattendu l-kindergarten u l-ewwel tliet snin tal-iskola primarja f’Ħal Għaxaq se jattendu fl-Iskola Primarja ta’ Ħal Safi, filwaqt li madwar 109 tifel u tifla fl-aħħar tliet snin tal-iskola primarja f’Ħal Għaxaq se jirċievu l-edukazzjoni tagħhom fl-Iskola Primarja l-antika ta’ Ħal Tarxien.

image 3.jpg

F’Ħal Għaxaq se jinbena sular ġdid fuq il-binja eżistenti biex l-iskola tilħaq maż-żieda fil-popolazzjoni f’din il-lokalità, kif ukoll il-binja kollha tkun modernizzata kompletament u tissebbaħ il-parti l-antika.

Lejlet il-ftuħ ta’ sena skolastika ġdida, il-Ministru Grima awgura, l-ewwelnett lill-edukaturi, l-amministrazzjoni tal-iskejjel, dawk kollha involuti fis-sistema edukattiva, għas-sena skolastika li jmiss, kif ukoll lill-eluf ta’ studenti u l-ġenituri tagħhom.

Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-FTS Neville Young, li spjega x-xogħol li sar fl-iskola ta’ Ħal Tarxien, l-Kap tal-Iskola ta’ Ħal Għaxaq u l-Prinċipal tal-Kulleġġ San Benedittu.